Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXII/220/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zelów przedszkoli publicznych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 24 w dniu 3 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 23 w dniu 3 stycznia 2017 roku