Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.16.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 04-07-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont drogi gminnej w miejscowości Łobudzice

Znak sprawy: ZPI.271.15.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 8 000,00 zł Termin składania ofert: 2017-06-26 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Budowa drogi osiedlowej od ul. Poznańskiej do Władysława Łokietka (ul. Królewska)

Znak sprawy: ZPI.271.14.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 2017-06-12 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów w roku 2017

Znak sprawy: ZPI.271.2.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 2017-03-14 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45 23 31 42-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 16 lutego 2017 r. - Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017

Znak sprawy: ZPI.271.1.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 6000,00 zł Termin składania ofert: 2017-03-03 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: ZPI.271.35.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 2016-12-06 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 60.11.20.00-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu...

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych

Znak sprawy: ZPI.271.34.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-12-06 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 09300000-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Znak sprawy: ZPI.271.33.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 20.000,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-12-05 godzina 10:00 Przedmiot zamówienia: usługi pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000; 90500000; 90510000; 90520000 Które...

Utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej

Znak sprawy: ZPI.721.28.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 10.000,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-11-10 godzina 10:00 Przedmiot zamówienia: utwardzenie terenu CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45233251-3; 45233200-1; 45316100-6 Które...