Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ZPI.271.31.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 03.08.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 60.11.20.00-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu...

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie – II etap

Znak sprawy: ZPI.271.25.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 100.000,00 zł Termin składania ofert: 09.08.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45231110-9; 45231300-8; 45230000-8; 45110000-1; 45232451-8; 45111240-2; 45232423-3. Które...

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.29.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 3000,00 zł Termin składania ofert: 31.07.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45430000-0; 45453000-7; 45300000-0; 45330000-9; 45342000-6; 45310000-3. Które...

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.23.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 4000,00 zł Termin składania ofert: 06.07.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45430000-0; 45453000-7; 45300000-0; 45330000-9; 45342000-6; 45310000-3. Które...

Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym

Znak sprawy: ZPI.271.21.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 6000,00 zł Termin składania ofert: 21-06-2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45215210-2; 45311000-0 Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja...

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.18.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 4000,00 zł Termin składania ofert: 11.06.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45430000-0; 45453000-7; 45300000-0; 45330000-9; 45342000-6; 45310000-3. Które...

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Znak sprawy: ZPI.271.17.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 30-05-2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 98.38.00.00-0; 85.20.00.00-1; 85.21.00.00-3. Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja o zamieszczeniu...

Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym

Znak sprawy: ZPI.271.11.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 6000,00 zł Termin składania ofert: 05-06-2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45215210-2; 45311000-0 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Znak sprawy: ZPI.271.13.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 17-05-2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 98.38.00.00-0; 85.20.00.00-1; 85.21.00.00-3. Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu...

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie

Znak sprawy: ZPI.271.9.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 8000,00 zł Termin składania ofert: 16-04-2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45210000-2; 45110000-1; 45100000-8; 45233250-6; 45232410-9; 45310000-3; 45330000-9; Które...