Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 28 lipca 2017 r. - Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.25.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 17.08.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 3 Informacja...

Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

Znak sprawy: ZPI.271.23.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 07-08-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont drogi gminnej – ulicy Lubelskiej w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.22.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 07-08-2017 godzina 11:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja...

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Znak sprawy: ZPI.271.20.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 20-07-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 60112000-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu...

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w gminie Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.18.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 24-07-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o...

Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.21.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 21-07-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja...

Remont drogi gminnej – ulicy Lubelskiej w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.17.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 18-07-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.16.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 04-07-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont drogi gminnej w miejscowości Łobudzice

Znak sprawy: ZPI.271.15.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 8 000,00 zł Termin składania ofert: 2017-06-26 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Budowa drogi osiedlowej od ul. Poznańskiej do Władysława Łokietka (ul. Królewska)

Znak sprawy: ZPI.271.14.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 2017-06-12 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...