Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2018 i 2019 roku

Znak sprawy: ZPI.271.49.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 4 000,00 zł Termin składania ofert: 15-12-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 90600000-3; 90610000-6; 77310000-6; 77312100-1; 77313000-7; 77314100-5; 77320000-9; 77211400-6; 77211500-7; 77211600-8;...

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

Znak sprawy: ZPI.271.48.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 06-12-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 60112000-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu...

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.46.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 23.11.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233141-9 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.47.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 4000,00 zł Termin składania ofert: 22.11.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45430000-0; 45453000-7; 45300000-0; 45330000-9; 45342000-6; 45310000-3. Które...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Znak sprawy: ZPI.271.44.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 14.11.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 09000000-3, 09300000-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.43.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 4000,00 zł Termin składania ofert: 06.11.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45430000-0; 45453000-7; 45300000-0; 45330000-9; 45342000-6; 45310000-3. Które...

Remont drogi gminnej w miejscowości Pawłowa

Znak sprawy: ZPI.271.42.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 20.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.41.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 19.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 5 Informacja...

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.40.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 4000,00 zł Termin składania ofert: 16.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45430000-0; 45453000-7; 45300000-0; 45330000-9; 45342000-6; 45310000-3. Które...

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2017/2018

Znak sprawy: ZPI.271.38.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 02.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.61.20.00-0; 09.11.30.00-4; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...