Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach

Adres

Łobudzice 54

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-22-89

Fax

(44) 634-22-89

Stanowiska

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach
Adres jednostki: 97-425 Zelów Łobudzice 54, -
Kod terytorialny GUS: 100108
NIP: 769-222-90-98
REGON: 367742510

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu prowadzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XXV/245/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i uchwalenia planu sieci szkół podstawowych od 01 września 2017 r..

Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut. Przedmiotem działania szkoły jest:
-zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
-przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
-zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach -realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem
Majątek, którym szkoła dysponuje (stan na 31.12.2015r.):
środki trwałe - 3 146 665,03 zł
wyposażenie - 469 838,54 zł
księgozbiór - 72 151,65 zł
programy i licencje - 16 858,38 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i Nazwisko: Bernadeta Alina Jóźwiak
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1997-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail: lobudzice@interia.pl

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-09-15, 2014-09-18
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Kluczkowska, Bernadeta Jóźwiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 17:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2043
16 października 2017 12:45 (Marcin Selerowicz) - Usunięcie logo jednostki.
16 października 2017 12:44 (Marcin Selerowicz) - Aktualizacja danych jednostki.
08 września 2017 14:02 (Marcin Selerowicz) - Aktualizacja danych jednostki.