Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dla PS Nr 1 oraz remont w części

Status realizacji: Zrealizowane
Dziedzina zadania: gminne obiekty użyteczności publicznej - remonty
Efekty planowane: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dla PS Nr 1 oraz remont w części kuchennej
Efekty uzyskane:  
Planowane rozpoczęcie: (brak danych)
Planowane zakończenie: 2012-12-09
Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych)
Faktyczne zakończenie: (brak danych)
Koszty planowane: 100 000,00 zł
Koszty poniesione:  
Koszty ogółem:  
Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje: ZPI
Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Urbaniak
E-mail: zpi@zelow.pl
telefon/fax: (044)-634-10-00 wew. 48

 OPIS ZADANIA

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dla PS Nr 1 oraz remont w części kuchennej

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

Opracowano dokumentację. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru JUKON - PROJEKT, za cenę 12.915,00 zł brutto. 
Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót, który został unieważniony, bowiem cena oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe. Termin składania ofert upłynął 14.08. 2012 r. Zostało unieważnione, bowiem cena oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe. Termin składania ofert minął 03.09.2012 r. Złożono 3 oferty. 2 oferty zostały uznane za odrzucone. Wybrany Wykonawca uchylił się od podpisania umowy w związku z czym unieważniono postępowanie. Ogłoszono czwarte postępowanie przetargowe. Termin składania ofert minął 08.10.2012 r. Wpłynęły 4 oferty. 
W dniu 30.10.2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót. Wykonawca: "RAD-BIT", za kwotę 144 900,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: 09.12.2012 r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-07-25
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 22:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 189
25 stycznia 2016 22:48 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)