Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Remont sieci CO na odcinku od kotłowni komunalnej do ulicy Szkolnej

Status realizacji: Zrealizowane
Dziedzina zadania: inne nie wymienione
Efekty planowane: Remont sieci CO na odcinku od kotłowni komunalnej do ulicy Szkolnej
Efekty uzyskane:  
Planowane rozpoczęcie: (brak danych)
Planowane zakończenie: 2012-10-10
Faktyczne rozpoczęcie: 2012-08-20
Faktyczne zakończenie: (brak danych)
Koszty planowane: 100 000,00 zł
Koszty poniesione:  
Koszty ogółem:  
Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje: ZPI
Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Urbaniak
E-mail: zpi@zelow.pl
telefon/fax: (044)-634-10-00 wew. 48

 OPIS ZADANIA

Remont sieci CO na odcinku od kotłowni komunalnej do ulicy Szkolnej

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie remontu. W dniu 20.08.2012 r. podpisano umowę na realizację robót z firmą Olbud Gierwielaniec Sp. Jawna, za cenę 85 914,25 zł brutto. Termin wykonania robót: do 10 października 2012 r. Zakończono roboty i odebrano.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-07-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 22:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 211
25 stycznia 2016 22:52 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)