Dom Kultury w Zelowie

Adres

ul. Kościuszki 74

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-10-98

Fax

(44) 634-10-98

E-mail

Strona bip

Stanowiska

Dyrektor Domu Kultury

44/ 634 10 98

Kontakt

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Pełna nazwa jednostki: Dom Kultury w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 74
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-21-38-556
REGON: 590350421
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Odział w Zelowie
02 8965 1018 2002 0076 2009 0001

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: samorządowa instytucja kultury
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr VII/32/94 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 listopada 1994r. w sprawie utworzenia Domu Kultury w Zelowie i nadania statutu Domowi Kultury w Zelowie
Przedmiot działania i kompetencje: Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie różnymi dziedzinami kultury i sztuki.
Tworzenie warunków dla rozwoju i prowadzenia nieprofesjonalnej twórczości artystycznej.
Rozbudzanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Prowadzenie specjalistycznej pomocy metodyczno-instruktażowej dla organizatorów działalności kulturalnej w Gminie.
Koordynacja działalności kulturalnej w Gminie.
Prowadzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury.
Informacje o użytkownikach: Dzieci, młodzież, dorośli. Uczestnicy stałych form pracy oraz osoby uczestniczące w innych formach działalności kulturalnej, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i oczekiwaniami.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Informacje dodatkowe o działalności: Różnorodność form i metod działalności obejmująca pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ukierunkowaną na kształtowanie zainteresowań istniejących, wyeksponowanie twórczości i uzdolnień oraz rozbudzenie nowych zainteresowań i wyższych aspiracji kulturalnych, zajęcia integracyjne w różnych grupach wiekowych (również w zakresie zapobiegania przemocy i nałogom),
organizację zróżnicowanych, pod względem pełnionych funkcji, imprez i przedsięwzięć kulturalnych.
Struktura własnościowa: własność samorządowa

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i nazwisko: Małgorzata Dębkowska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1994-08-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: wyższe
Adres e-mail: dkzelow@wp.pl

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-11-23, 2003-10-08
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Dębkowska, Andrzej Dębkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1228
06 czerwca 2016 13:51 (Agnieszka Mysłowska) - Aktualizacja danych jednostki.
03 czerwca 2016 13:48 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych jednostki.
03 czerwca 2016 13:06 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych jednostki.