Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/172/2020 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 2368 w dniu 16 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr XVI/170/2020 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zelów na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 2367 w dniu 16 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr XV/165/2020 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów w roku budżetowym 2020.

Traci moc uchwała Nr XIV/159/2020 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów w roku budżetowym 2020 r.