Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termomodernizacja OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.31.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł

Modernizacja - remont drogi gminnej w Maurycowie

Znak sprawy: ZPI.271.28.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17 lipca 2020 r. - Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w Gminie Zelów, msc: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja

Znak sprawy: ZPI.271.25.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 100 000,00 zł

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Znak sprawy: ZPI.271.27.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi

TRANSPORT I ROZŁOŻENIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAPRAWY DRÓG NA TERENIE GMINY ZELÓW

Znak sprawy: ZPI.271.22.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zelów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Znak sprawy: ZPI.271.23.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.17.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

Znak sprawy: ZPI.271.16.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium: