Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.17.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

Znak sprawy: ZPI.271.16.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium:

WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA I GMINY ZELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

Znak sprawy: ZPI.271.10.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium:

NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2020

Znak sprawy: ZPI.271.4.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

Znak sprawy: ZPI.271.2.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W 2020 I 2021 ROKU

Znak sprawy: ZPI.271.36.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 26 CZERWCA 2020 R.

Znak sprawy: ZPI.271.35.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

Znak sprawy: ZPI.271.34.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi