Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.5.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium: 20 000,00 zł. Termin składania ofert: 24.04.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000; 90500000; 90510000; 90520000 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Zelów w roku 2019

Znak sprawy: ZPI.271.1.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 6 000,00 zł. Termin składania ofert: 14.02.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6; 45233141-9; 44113140-8; 14210000-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 29 listopada 2018 r. DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 21 CZERWCA 2019 R.

Znak sprawy: ZPI.271.44.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium: nie jest wymagane Termin składania ofert: 07.12.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 60112000-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

Znak sprawy: ZPI.271.41.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 2.000,00 zł Termin składania ofert: 05.11.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Znak sprawy: ZPI.271.42.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 19.10.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 09000000-3, 09300000-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w mieście i gminie Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.40.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 21.09.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45112720-8 Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu...

Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w mieście i gminie Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.36.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 10.09.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45112720-8 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu...

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2018/2019

Znak sprawy: ZPI.271.35.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 31.08.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.61.20.00-0; 09.11.30.00-4; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...