Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U.UE. L 315/1 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz Rozporządzenie...

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł. Termin składania ofert: 19.06.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 30213100-6; 30121300-6; 30237280-5; 30234000-8; 30232100-5; 30213200-7; 30195000-2; 38652100-1; 38651600-9; 30231320-6; 30195800-0 Które...

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie

Znak sprawy: ZPI.271.18.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł. Termin składania ofert: 26.06.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45321000-3; 45421100-5 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Modernizacja - remont drogi Kolonia Łobudzice

Znak sprawy: ZPI.271.12.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł. Termin składania ofert: 31.05.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.10.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 4 000,00 zł. Termin składania ofert: 15.05.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45321000-3; 45421100-5; 45331210-1 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA

Znak sprawy: ZPI.271.7.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł. Termin składania ofert: 19.04.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.5.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium: 20 000,00 zł. Termin składania ofert: 24.04.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000; 90500000; 90510000; 90520000 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Zelów w roku 2019

Znak sprawy: ZPI.271.1.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 6 000,00 zł. Termin składania ofert: 14.02.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6; 45233141-9; 44113140-8; 14210000-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...