Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja - remont drogi Kolonia Łobudzice

Znak sprawy: ZPI.271.12.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł. Termin składania ofert: 31.05.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.10.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 4 000,00 zł. Termin składania ofert: 15.05.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45321000-3; 45421100-5; 45331210-1 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA

Znak sprawy: ZPI.271.7.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł. Termin składania ofert: 19.04.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.5.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium: 20 000,00 zł. Termin składania ofert: 24.04.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000; 90500000; 90510000; 90520000 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Zelów w roku 2019

Znak sprawy: ZPI.271.1.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 6 000,00 zł. Termin składania ofert: 14.02.2019 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6; 45233141-9; 44113140-8; 14210000-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 29 listopada 2018 r. DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 21 CZERWCA 2019 R.

Znak sprawy: ZPI.271.44.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi Wysokość wadium: nie jest wymagane Termin składania ofert: 07.12.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 60112000-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

Znak sprawy: ZPI.271.41.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadium: 2.000,00 zł Termin składania ofert: 05.11.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Znak sprawy: ZPI.271.42.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 19.10.2018 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 09000000-3, 09300000-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...