Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 26 CZERWCA 2020 R.

Znak sprawy: ZPI.271.35.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

Znak sprawy: ZPI.271.34.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2019/2020

Znak sprawy: ZPI.271.30.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi

BUDOWA NAWIERZCHNI ULIC: LEŚNA, PRZEJAZD I PODLEŚNA W ZELOWIE

Znak sprawy: ZPI.271.29.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW

Znak sprawy: ZPI.271.22.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ZPI.271.23.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U.UE. L 315/1 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz Rozporządzenie...