Zastępca Burmistrza Zelowa Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Anetta Mądry - Zastępca Burmistrza Zelowa
od 02 stycznia 2019 r.

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Zadania i kompetencje
Zastępca Burmistrza Zelowa koordynuje działania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
W szczególności do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

- podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy w w/w dziedzinach,
- zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności w przypadkach jednoczesnej nieobecności Zastępcy Burmistrza,
- nadzór nad pracą podległych referatów i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
- akceptowanie materiałów kierowanych na sesje Rady i posiedzenia komisji,
- dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek,
- monitorowanie realizacji uchwał Rady oraz wniosków komisji,
- podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady i jej komisji,
- pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Burmistrza,
- udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dot. powierzonego zakresu działania.

Poza w/w zadaniami Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

- Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

oraz niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2016 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8004
03 stycznia 2019 13:05 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Burmistrza Zelowa
od 02 stycznia 2019 r..
03 stycznia 2019 12:57 (Grzegorz Klimczak) - Usunięcie stanowiska.
03 stycznia 2019 12:56 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie stanowiska: Zastępca Burmistrza Zelowa.