Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Adres

ul. Kościuszki 57

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-12-89

Fax

(44) 634-12-90

Strona www

Stanowiska

Dyrektor

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Pełna nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 57
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-191-80-45
REGON: 592132645

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu prowadzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała nr XXVIII/169/92 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 maja 1992 r w sprawie reorganizacji Przedszkola Samorządowego nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 3 w Zelowie
Przedmiot działania i kompetencje: przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
-wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, i religijnej,
-sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
-współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkolne.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem przedszkola
Majątek, którym przedszkole dysponuje (stan na 31.12.2015r.):
środki trwałe - 1 068 164,20 zł
wyposażenie - 232 226,33 zł
księgozbiór - 7 224,09 zł
programy i licencje - 12 118,00 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa

Kierownik jednostki

Imię i nazwisko: Monika Laskowska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1989-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail: przedszkole1.zelow@onet.eu

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-02-05
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Laskowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1193
01 września 2017 11:22 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych jednostki.
03 listopada 2016 11:27 (Marcin Selerowicz) - Aktualizacja danych jednostki.
06 czerwca 2016 12:07 (Agnieszka Mysłowska) - Aktualizacja danych jednostki.