Przedszkole Samorządowe Nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelowie

Adres

Żeromskiego 4/10

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-12-43

Fax

(44) 634-12-43

Stanowiska

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy nr 4 w Zelowie
Adres jednostki: ul. Żeromskiego 4/10 97-425 Zelów
Kod terytorialny GUS: 100108
NIP:
REGON:

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu prowadzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała nr XII/80/91 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 12 marca 1991 r. w sprawie reorganizacji Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 4 w Zelowie i połączenia ich.
Przedmiot działania i kompetencje: przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
-wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, i religijnej,
-sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
-współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkolne.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem przedszkola
Majątek, którym dysponuje (stan na 31.12.2015r.):
środki trwałe - 520 190,98 zł
wyposażenie - 278 014,94 zł
księgozbiór - 379,97 zł
programy i licencje - 665,90 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i Nazwisko: Marta Golis
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2016-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1546
16 października 2019 12:35 (Grzegorz Klimczak) - Usunięcie stanowiska.
01 września 2017 11:23 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych jednostki.
27 września 2016 12:31 (Marcin Selerowicz) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.