Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

Adres

ul. Kościuszki 40/42

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-10-62

Fax

(44) 634-10-62

Strona www

Strona bip

Stanowiska

Dyrektor

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 40/42
Kod terytorialny GUS: 100108
NIP: 769-19-18-080
REGON: 000816405

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu prowadzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała nr VI/51/99 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr w Zelowie
Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut. Przedmiotem działania szkoły jest:
-zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
-przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
-zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawa i statutem szkoły
Majątek, którym dysponuje (stan na 31.12.2015r.):
środki trwałe - 952 595,03 zł
wyposażenie - 480 797,10 zł
księgozbiór - 36 066,62 zł
programy i licencje - 11 886,89 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i Nazwisko: Anna Bodnar
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1996-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-11-05
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1092
31 marca 2020 10:32 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych jednostki.
01 września 2017 11:28 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych jednostki.
06 czerwca 2016 12:03 (Agnieszka Mysłowska) - Aktualizacja danych jednostki.