Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie

Adres

ul. Żeromskiego 53

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-11-32

Fax

(44) 634-11-32

Strona www

Strona bip

Stanowiska

Dyrektor - od 01 września 2019 r.

Dyrektor - do 31 sierpnia 2018 r.

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 4 w Zelowie
Adres jednostki: ul. Żeromskiego 53 97-425 Zelów
Kod terytorialny GUS:1001083
NIP: 769-19-18-074
REGON: 001248311

Pozostale informacje o jednostce

Status prawny:Jednostka budżetowa
Nazwa organu prowadzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie.
Przedmiot działań i kompetencje: Szkoła działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut. Przedmiotem działania szkoły jest:
-zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
-przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
-zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązująca ustawa i statutem szkoły
Majątek, którym szkoła dysponuje (stan na 31.12.2015r.):
środki trwałe - 4 551 137,62 zł
wyposażenie - 598 442,04 zł
księgozbiór - 34 683,99 zł
programy i licencje - 17 125,38 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa

Kierownik jednostki

Imię i nazwisko: Gabriela Malinowska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2019-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia:Wyższe
Adres e-mail: sp4zelow@interia.pl

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-09-01
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1259
30 sierpnia 2019 16:53 Grzegorz Klimczak - Dodanie stanowiska: Dyrektor - do 31 sierpnia 2018 r..
30 sierpnia 2019 16:53 Grzegorz Klimczak - Usunięcie stanowiska.
30 sierpnia 2019 16:53 Grzegorz Klimczak - Dodanie stanowiska: Dyrektor - do 31 sierpnia 2018 r..