Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Logo jednostki

Adres

ul. Kilińskiego 40

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-11-70

Fax

(44) 634-11-70

Strona www

Strona bip

Stanowiska

Dyrektor - do 31 sierpnia 2019 r.

Dyrektor - od 01 września 2019 r.

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Pełna nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 40
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-19-18-016
REGON: 590730520

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa.
Nazwa organu prowadzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XXV/245/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i uchwalenia planu sieci szkół podstawowych od 01 września 2017 r.. Uchwała Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wniosku o przekazanie do prowadzenia, jako zadanie własne, Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Praw Człowieczka w Zelowie;Porozumienie zawarte w dniu 21 kwietnia 1999r. w sprawie przekazania prowadzenia Gminie Zelów Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie; Uchwała Nr VIII/73/99 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut. Przedmiotem działania szkoły jest:
-zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
-przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
-zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem szkoły
Majątek, którym szkoła dysponuje (stan na 31.12.2015r.):
środki trwałe - 8 070 480,65 zł
wyposażenie - 749 635,6 zł
księgozbiór - 91 350,41 zł
programy i licencje - 25 037,69 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i Nazwisko: Marzena Malinowska
Od kiedy zatrudniony w jednostce:
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: Marzanna Socha
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: 2015-11-03
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2028
16 października 2019 12:38 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor - do 31 sierpnia 2019 r..
30 sierpnia 2019 16:57 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych jednostki.
30 sierpnia 2019 16:56 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie stanowiska: Dyrektor - od 01 września 2019 r..