Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Adres

Wygiełzów 17

97-425 Zelów

Telefon

(044) 634-14-91

Fax

(044) 634-14-91

Stanowiska

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, Wygiełzów 17
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-19-18-068
REGON: 001231813

Pozostale informacje o jednostce

Status prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu prowadzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała nr VI/50/99 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut. Przedmiotem działania szkoły jest:
-zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
-przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
-zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem szkoły
Majątek, którym szkoła dysponuje (stan na 31.12.2015r.):
środki trwałe - 2844 617,94 zł
wyposażenie - 455 556,39 zł
księgozbiór - 30 321,56 zł
programy i licencje - 19 843,66 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa

Kierownik jednostki

Imię i nazwisko: Mariola Głowacka
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2016-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:szkolawygielzow@op.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Selerowicz
Ilość wyświetleń: 1315
16 października 2019 12:37 (Grzegorz Klimczak) - Usunięcie stanowiska.
01 września 2017 11:24 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych jednostki.
27 września 2016 12:35 (Marcin Selerowicz) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.