Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

Adres

ul. Piotrkowska 12

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-10-28

Telefon

(44) 634-15-72

Fax

(44) 634-10-28

Strona www

Strona bip

Stanowiska

Kierownik MGOPS

44 634-10-28

Kontakt

Zastępca kierownik MGOPS

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Pełna nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-11-07-358
REGON: 004710000
Nr rachunku bankowego: 79 8965 1018 2002 0070 0551 0001

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XI/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zelowie z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Przedmiot działania i kompetencje: Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej:
prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych,
przyznawanie pomocy rzeczowej,
przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne
usamodzielnienie,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków pożyczkowych na ekonomiczne usamodzielnienie,
inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy i obowiązujących przepisów.
Informacje o użytkownikach: osoby i rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Zelów znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Struktura własnościowa: własność samorządowa

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i Nazwisko: Janina Mariola Kędziak
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1991-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: średnie
Adres e-mail: mgopszelow@op.pl

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-11-26
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Lodczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3803
01 czerwca 2017 12:53 (Marcin Selerowicz) - Dodanie stanowiska: Zastępca kierownik MGOPS.
06 czerwca 2016 13:52 (Agnieszka Mysłowska) - Aktualizacja danych jednostki.
03 czerwca 2016 13:30 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych jednostki.