Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Adres

ul. Żeromskiego 21

97-425 Zelów

Telefon

(44) 634-12-65

Fax

(44) 634-11-20

Strona bip

Stanowiska

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Pełna nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie
Adres jednostki: 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 21
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 769-196-58-95
REGON: 592163380
Numer rachunku bankowego: 54896510182002007466760001

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status prawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna Gminy Zelów
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XXXV/360/2001 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 16 sierpnia 2001 r.w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie i powołania Rady Społecznej przy tym zakładzie
Przedmiot działania i kompetencje: cele Zakładu: Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej na terenie działania.Świadczenie usług w zakresie opieki specjalistycznej. Świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych na rzecz pacjentów. Dokształcanie pracowników wykonujących zawody medyczne. Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, którymi są w szczególności: badanie i porada lekarska i leczenie, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem, opieka nad zdrowym dzieckiem (w tym higiena szkolna), szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczno-laboratoryjne i obrazowe, orzekanie o stanie zdrowia, działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi, świadczenia profilaktyczno-lecznicze w środowisku nauczania i wychowania, świadczenia pielęgniarskie
Informacje o użytkownikach: mieszkańcy Gminy Zelów
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: SPZOZ w Zelowie gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem komunalnym Gminy Zelów na zasadach nieodpłatnego użytkowania. Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ jest plan finansowy.
Informacje dodatkowe o działalności: Zakład posiada filie: Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wygiełzowie, (044) 634 14 22
Struktura własnościowa: własność samorządowa

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Imię i Nazwisko: Elżbieta Rybak-Sawuła
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2011-11-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail: spzoz_zelow@interia.pl

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-10-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Rybak-Sawuła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1162
06 czerwca 2016 13:53 Agnieszka Mysłowska - Aktualizacja danych jednostki.
03 czerwca 2016 12:19 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych jednostki.
03 czerwca 2016 12:19 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych jednostki.