Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 8.2015 BURMISTRZA ZELOWA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Numer: 8.2015

Zarządzenie nr 83.2014 Burmistrza Zelowa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych Numer: 83.2014

Zarządzenie nr 80.2014 Burmistrza Zelowa z dnia 30 .12.2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących zasó mieszkaniowy Gminy Zelów na 2015 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących zasó mieszkaniowy Gminy Zelów na 2015 rok. Numer: 80.2014

Zarządzenie Burmistrza Zelowa nr 26/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2012 Burmistrza Zelowa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2011 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2012 Burmistrza Zelowa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2011 rok Numer:

Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stypendialnej

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stypendialnej Numer: 54/2011 Status aktu:

Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Numer: 46/2011 Status a

Zarządzenie nr 55/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie Numer:

Zarządzenie nr 65/2009 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wynajmowania lokali, boisk, placów szkolnych w placówkach Gminy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wynajmowania lokali, boisk, placów szkolnych w placówkach Gminy Numer: 65/2009

Zarządzenie nr 48/2009 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Zelowa dotyczącego przedłożenia Radzie Miejskiej w Zelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu OPieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury w Zelowie za I półrocze 2009 roku

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Zelowa dotyczącego przedłożenia Radzie Miejskiej w Zelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Pu

Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Zelowa z dnia 01 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany stawki cznszowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie zmiany stawki czynszowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Zelów. Numer: 18/2005