Akty prawne dotyczące organizacji jednostki (statut Gminy, statut Urzędu)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Zelów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod. poz. 2867 w dniu 14 czerwca 2017 roku

Statut Gminy Zelów (tekst ujednolicony)

Statut Gminy Zelów (tekst ujednolicony)

Statut Urzędu Miejskiego w Zelowie

Statut Urzędu Miejskiego w Zelowie został przyjęty Uchwałą NR XLVI/299/2006 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Zelowie. ( treść w załączniku)