Inspektor Ochrony Danych

Nazwa skrócona: IOD
Symbol: IOD
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Burmistrz Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Czwartek 8:00 - 15:00
piątek 11:00 - 18:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Czwartek 8:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Stanowiska

Inspektor Ochrony Danych

Informacje

Inspektor Ochrony Danych - Grzegorz Klimczak

Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Klimczak
Ilość wyświetleń: 798
04 lipca 2018 12:39 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie stanowiska: Inspektor Ochrony Danych.
04 lipca 2018 12:37 (Grzegorz Klimczak) - Zmiana danych jednostki.
04 lipca 2018 12:37 (Grzegorz Klimczak) - Utworzenie jednostki.