Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie

Uchwała nr VII/47/2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Numer: VII/47/2003
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2003-04-03
Data wejścia w życie: 2003-05-28
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu
Data publikacji: 2003-05-13
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 177 poz. 1165

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-07-15
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Lodczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 22:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 277
19 stycznia 2016 22:07 (Administrator) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_37.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2016 22:07 (Administrator) - Dodanie załącznika [uchwala____nr_47.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2016 22:07 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)