Podatki i Opłaty Lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIV/132/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Numer: XIV/132/2016 Status aktu:

Uchwała nr XIII/122/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Numer: XIII/122/2015

Uchwała nr XIII/120/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości Numer: XIII/120/2015

Uchwała nr XIII/118/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIII/119/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIII/121/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Numer: XIII/121/2015

Uchwała nr XIII/122/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Numer: XIII/122/2015

Uchwała nr XII/98/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok Numer: XII/98/2015

Uchwała nr XII/99/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Numer: XII/99/2015 Status aktu:

Uchwała nr XII/100/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku Numer: XII/100/2015