Realizacja zadań publicznych: W realizacji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup bram garażowych do garażu OSP w Karczmach

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Ochrona przeciwpożarowa Efekty planowane: Zakup bram garażowych do garażu OSP w Karczmach Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: 2012-09-28 Planowane zakończenie: 2012-11-28 Faktyczne rozpoczęcie: 2012-09-28 Faktyczne zakończenie: (brak danych) Koszty planowane: 15 450,00...

Dokumentacja na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach Ostoja i Wola P

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Dokumentacja na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach Ostoja i Wola Pszczółeczka Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: 2012-12-20 Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne...

Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 232 dla sołectwa Pszczółki

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Pozostała działalność Efekty planowane: Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 232 dla sołectwa Pszczółki Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: (brak danych) Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne zakończenie: (brak...

Budowa parkingu w miejscowości Wygiełzów

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: gminne drogi, ulice, mosty i place Efekty planowane: Budowa parkingu w miejscowości Wygiełzów Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: 2012-10-31 Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne zakończenie: (brak danych) Koszty planowane: 100...

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Akacjowej w Łobudzicach

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Akacjowej w Łobudzicach Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: (brak danych) Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne zakończenie: (brak danych) Koszty...

Opracowanie dokumentacji odbudowy linii energetycznej w miejscowości Dąbrowa

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Pozostała działalność Efekty planowane: Opracowanie dokumentacji odbudowy linii energetycznej w miejscowości Dąbrowa Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: 2012-09-22 Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne zakończenie: (brak danych) Koszty...

Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: zieleń gminna i zadrzewienia Efekty planowane: Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: (brak danych) Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne zakończenie: (brak danych) Koszty planowane: 242.000,00...

Rozbiórka budynków przy ZSO w Zelowie

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: gminne obiekty użyteczności publicznej - likwidacja Efekty planowane: Rozbiórka budynków przy ZSO w Zelowie Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: (brak danych) Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne zakończenie: (brak...

Zakup samochodu dla OSP w Wypychowie

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Ochrona przeciwpożarowa Efekty planowane: Zakup samochodu dla OSP w Wypychowie Efekty uzyskane: Planowane rozpoczęcie: (brak danych) Planowane zakończenie: (brak danych) Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych) Faktyczne zakończenie: (brak danych) Koszty planowane: 14 354,00 zł Koszty...