Realizacja zadań publicznych: W realizacji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup bram garażowych do garażu OSP w Karczmach

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Ochrona przeciwpożarowa Efekty planowane: Zakup bram garażowych do garażu OSP w Karczmach

Dokumentacja na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach Ostoja i Wola P

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Dokumentacja na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach Ostoja i Wola Pszczółeczka

Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 232 dla sołectwa Pszczółki

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Pozostała działalność Efekty planowane: Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 232 dla sołectwa Pszczółki

Budowa parkingu w miejscowości Wygiełzów

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: gminne drogi, ulice, mosty i place Efekty planowane: Budowa parkingu w miejscowości Wygiełzów

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Akacjowej w Łobudzicach

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Akacjowej w Łobudzicach

Opracowanie dokumentacji odbudowy linii energetycznej w miejscowości Dąbrowa

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Pozostała działalność Efekty planowane: Opracowanie dokumentacji odbudowy linii energetycznej w miejscowości Dąbrowa

Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: zieleń gminna i zadrzewienia Efekty planowane: Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie

Rozbiórka budynków przy ZSO w Zelowie

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: gminne obiekty użyteczności publicznej - likwidacja Efekty planowane: Rozbiórka budynków przy ZSO w Zelowie

Zakup samochodu dla OSP w Wypychowie

Status realizacji: W realizacji Dziedzina zadania: Ochrona przeciwpożarowa Efekty planowane: Zakup samochodu dla OSP w Wypychowie