Zamówienia publiczne

Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Zelów w roku 2019

Znak sprawy:

ZPI.271.1.2019

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Wysokość wadium: 6 000,00 zł.
Termin składania ofert: 14.02.2019 godzina 10:00
CPV Przedmiotu Zamówienia:

45233142-6; 45233141-9; 44113140-8; 14210000-6

Które postępowanie w tej sprawie: 1

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 508045-N-2019 z dnia 29.01.2019 r.
Krótki opis:
Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Zelów w roku 2019

 

WYNIK PRZETARGU

Informacje o oferentach
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba ofert odrzuconych: 0
Dane firmy:
Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kupczyk Grażyna
Kod pocztowy: 99-210
Miasto: Uniejów
Adres: ul. Mickiewicza 9

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2019 16:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Selerowicz
Ilość wyświetleń: 240
22 lutego 2019 13:14 Marcin Selerowicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2019 13:11 Marcin Selerowicz - Dodanie załącznika [wybor_naprawa_drogi_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 12:32 Marcin Selerowicz - Dodanie załącznika [info_otwarcie_14022019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)