Majątek będący w dyspozycji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MAJĄTEK BĘDĄCY W DYSPOZYCJI

PODSTAWOWE INFORMACJE O MAJĄTKU BĘDĄCYM W DYSPOZYCJI URZĘDU na dzień 31 grudnia 2016 r. Stan środków trwałych: 1) W księgach Urzędu Miejskiego w Zelowie: a) środki trwałe - 206 588 835,21 zł. b) wartości materialne i prawne - 110 298,30 zł. c) pozostałe środki trwałe - 454 344,22 zł. 2) W księgach szkół i przeds...