Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA ZELOWA

Symbol rejestru/ewidencji: OKSZ Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

EWIDENCJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Symbol rejestru/ewidencji: GK Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK

EWIDENCJA UMÓW ZAWARTYCH NA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Symbol rejestru/ewidencji: GK Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Symbol rejestru/ewidencji: GK Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY

Symbol rejestru/ewidencji: GK Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE

EWIDENCJA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Symbol rejestru/ewidencji: GK Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK

REJESTR ZAWARTYCH UMÓW

Symbol rejestru/ewidencji: ZPI Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Zamówień Publicznych Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE

REJESTR UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Symbol rejestru/ewidencji: ZPI Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Zamówień Publicznych Typ rejestru/ewidencji: Rejestr Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE

CENTRALNY REJESTR KANCELARYJNY

Symbol rejestru/ewidencji: Og Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Organizacyjny Typ rejestru/ewidencji: Rejestr centralny Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry kancelaryjne Czy rejestr powszechnie dostępny: NIE

CENTRALNY REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Symbol rejestru/ewidencji: Og Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Referat Organizacyjny Typ rejestru/ewidencji: Rejestr centralny Grupa rejestrów/ewidencji: Rejestry skarg i wniosków Czy rejestr powszechnie dostępny: TAK SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W REJESTRZE (EWIDENCJI) Jawny,dostępny...