Zamówienia publiczne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Zelów.

Znak sprawy: ZPI.271.17.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi porządkowe (sprzątanie) Wysokość wadium: 20 000,00 zł dwanaście tysięcy złotych Termin składania ofert: 2016-06-01 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000;...