Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Budowa wodociągu w miejscowości Pszczółki, Wola Pszczółeczka, Walewice

Status realizacji: Zrealizowane
Dziedzina zadania: zaopatrzenie w wodę i wodociągi
Efekty planowane: Budowa wodociągu w miejscowości Pszczółki, Wola Pszczółeczka, Walewice
Efekty uzyskane:  
Planowane rozpoczęcie: (brak danych)
Planowane zakończenie: (brak danych)
Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych)
Faktyczne zakończenie: (brak danych)
Koszty planowane:  
Koszty poniesione:  
Koszty ogółem:  
Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje: ZPI
Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Urbaniak
E-mail: zpi@zelow.pl
telefon/fax: (044)-634-10-00 wew. 48

 OPIS ZADANIA

Budowa wodociągu w miejscowości Pszczółki, Wola Pszczółeczka, Walewice

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

Przeszacowano kosztorysy inwestorskie, celem przygotowania inwestycji do realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert minął 22.10.2012r. Złożono 11 ofert w terminie. 

Wykonawca P.P.H.U. SANEL, za kwotę 1 767 264,00 zł brutto. Wyznaczono termin zawarcia umowy na dzień 13 listopada 2012 br.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania budowy wodociągów w Pszczółkach, Woli Pszczółeckiej i Walewicach w ramach PROW - działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek oczekuje na liście rezerwowej.
W przypadku braku decyzji o przyznaniu środków zadanie zostanie realizowane z budżetu gminy i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi ( kwota pożyczki zależna od wyliczonego efektu ekologicznego)

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-07-25
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 22:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 206
25 stycznia 2016 22:46 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)