Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Utwardzenie placu przy ulicy Poznańskiej

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: gminne drogi, ulice, mosty i place Efekty planowane: Utwardzenie placu przy ulicy Poznańskiej

Remont drogi w Jaworze - II etap

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: gminne drogi, ulice, mosty i place Efekty planowane: Remont drogi w Jaworze - II etap

Wymiana pieca i remont instalacji CO zasilającej budynek filii SP ZOZ-u w Wygieł

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: gminne obiekty użyteczności publicznej - remonty Efekty planowane: Wymiana pieca i remont instalacji CO zasilającej budynek filii SP ZOZ-u w Wygiełzowie

Remont sieci CO na odcinku od kotłowni komunalnej do ulicy Szkolnej

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Remont sieci CO na odcinku od kotłowni komunalnej do ulicy Szkolnej

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Bujnowska

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Bujnowska

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Pawłowa

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Pawłowa

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Bocianicha - Zabłoty

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Bocianicha - Zabłoty

Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Mauryców

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Mauryców

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Zelów

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Zelów

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego dla sołe

Status realizacji: Zrealizowane Dziedzina zadania: inne nie wymienione Efekty planowane: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego dla sołectwa Jamborek