Zamówienia publiczne

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie

Znak sprawy:

ZPI.271.17.2020

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Wysokość wadium: Brak
Termin składania ofert: 18.06.2020 godzina 10:00
CPV Przedmiotu Zamówienia:

45000000-7; 45443000-4; 45421000-4

Które postępowanie w tej sprawie: 1

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 546620-N-2020 z dnia 03.06.2020 r.
Krótki opis:

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie


WYNIK PRZETARGU

Informacje o oferentach
Liczba złożonych ofert: 6
Liczba ofert odrzuconych: 1
Dane firmy:
Firma: T.R.B. Piotr Tronina
Kod pocztowy: 42-160
Miasto: Krzepica
Adres: ul. Bukowa 14

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Dymińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2020 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Klimczak
Ilość wyświetleń: 396
09 lipca 2020 13:56 (Marcin Selerowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2020 13:53 (Marcin Selerowicz) - Dodanie załącznika [wybor_termomodernizacja_09072020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2020 14:07 (Marcin Selerowicz) - Dodanie załącznika [zpi271172020_info_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)