Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Powołana Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 3 grudnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-06-26
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Lodczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21156
04 czerwca 2019 12:38 Grzegorz Klimczak - Dodanie stanowiska: Radny.
08 maja 2019 20:57 Grzegorz Klimczak - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
08 maja 2019 20:56 Grzegorz Klimczak - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.