Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Mauryców

Status realizacji: Zrealizowane
Dziedzina zadania: inne nie wymienione
Efekty planowane: Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Mauryców
Efekty uzyskane:  
Planowane rozpoczęcie: (brak danych)
Planowane zakończenie: 2012-10-01
Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych)
Faktyczne zakończenie: (brak danych)
Koszty planowane: 13 454,00 zł
Koszty poniesione:  
Koszty ogółem:  
Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje: ZPI
Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Urbaniak
E-mail: zpi@zelow.pl
telefon/fax: (044)-634-10-00 wew. 48

 OPIS ZADANIA

Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Mauryców

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie ogrodzenia. Składanie ofert 16 lipca br. 

W dniu 01.08.2012 r. podpisano umowę z firmą Adam Adamczyk AMAX na realizację zamówienia. Termin wykonania 2 m-ce od daty podpisanie umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji robót. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 01.10.2012 r. Wykonano w pełnym zakresie i odebrano.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-07-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 22:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 214
25 stycznia 2016 22:50 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)