Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Bujnowska

Status realizacji: Zrealizowane
Dziedzina zadania: inne nie wymienione
Efekty planowane: Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Bujnowska
Efekty uzyskane:  
Planowane rozpoczęcie: (brak danych)
Planowane zakończenie: 2012-10-11
Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych)
Faktyczne zakończenie: (brak danych)
Koszty planowane: 9 500,00 zł
Koszty poniesione: 9.400,00 zł
Koszty ogółem:  
Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje: ZPI
Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Urbaniak
E-mail: zpi@zelow.pl
telefon/fax: (044)-634-10-00 wew. 48

 OPIS ZADANIA

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Bujnowska

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

Przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia. Wykonawca: Kazimierz Augustyniak, za cenę 9.400,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin umowny wykonania projektu 11.10.2012 r.

Dokumenty dostarczono Zamawiającemu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-07-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 22:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 248
25 stycznia 2016 22:51 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)