Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Wymiana pieca i remont instalacji CO zasilającej budynek filii SP ZOZ-u w Wygieł

Status realizacji: Zrealizowane
Dziedzina zadania: gminne obiekty użyteczności publicznej - remonty
Efekty planowane: Wymiana pieca i remont instalacji CO zasilającej budynek filii SP ZOZ-u w Wygiełzowie
Efekty uzyskane:  
Planowane rozpoczęcie: (brak danych)
Planowane zakończenie: 2012-10-01
Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych)
Faktyczne zakończenie: (brak danych)
Koszty planowane: 40 000,00 zł
Koszty poniesione:  
Koszty ogółem:  
Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje: ZPI
Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Urbaniak
E-mail: zpi@zelow.pl
telefon/fax: (044)-634-10-00 wew. 48

 OPIS ZADANIA

Wymiana pieca i remont instalacji CO zasilającej budynek filii SP ZOZ-u w Wygiełzowie

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

Zadanie na etapie przygotowywania do realizacji. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przygotowywane jest rozeznanie cenowe. Termin składania ofert upłynął 31.08.2012 r. Złożono 2 oferty. W dniu 07.09.2012 r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z firmą TERMOTECHNIKA-PLUS s.c., za cenę: 39 200,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 01.10.2012 r. Zrealizowano i zakończono czynności odbiorowe.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-07-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 22:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 190
25 stycznia 2016 22:53 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)