Realizacja zadań publicznych: Zrealizowane

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Pawłowa

Status realizacji: Zrealizowane
Dziedzina zadania: inne nie wymienione
Efekty planowane: Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Pawłowa
Efekty uzyskane:  
Planowane rozpoczęcie: (brak danych)
Planowane zakończenie: 2012-10-11
Faktyczne rozpoczęcie: (brak danych)
Faktyczne zakończenie: (brak danych)
Koszty planowane: 4 600,00 zł
Koszty poniesione: 4 600,00 zł
Koszty ogółem:  
Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje: ZPI
Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Urbaniak
E-mail: zpi@zelow.pl
telefon/fax: (044)-634-10-00 wew. 48

 OPIS ZADANIA

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Pawłowa

 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

Przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia. Dokumentacja w trakcie opracowania. Wykonawca: Lucjan Walewski, za cenę 4.600,00 zł brutto. Termin umowny wykonania projektu 11.10.2012 r. 

Dokumenty dostarczono Zamawiającemu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-07-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 22:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 296
25 stycznia 2016 22:51 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)