Urzędowe tablice ogłoszeń (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Zelowie.

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy:

Dot. sprzedaży, udostepniania lub przekazania wyrobów pirotechnicznych osobom nieletnim

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

BURMISTRZ ZELOWA ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia zadań

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy:

Oferta Realizacji zadania publicznego

Adresat: MIeszkańcy Gminy Zelów Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy:

Burmistrz Zelowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej.

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2005-12-06

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Zelowie.

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy: