Urzędowe tablice ogłoszeń (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej w Zelowie zwołanej na dzień 30 grudnia 2010 roku

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z 22 grudnia 2010 r.

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: GN. 72241-5/10 Data Pisma:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia z 22 grudnia 2010 r.

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: GN. 72241-5/10 Data Pisma:

Zaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Otwarty konkurs ofert

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Załącznik Nr 1 do Otwartego konkursu ofert

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów