Urzędowe tablice ogłoszeń (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Zelowa ogłasza konkurs na stanowisko "Animator sportu- Orlik 2012"

Nazwa tablicy: Informacje Znak sprawy: Data Pisma: 2011-12-30 Od kiedy ogłoszenie

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zelowie na dzień 28 grudnia 2011 roku

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy: Data Pisma: Od kiedy ogłoszenie publikowane na tablicy:

KONKURS OFERT

Tytuł ogłoszenia: KONKURS OFERT Burmistrz Zelowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia zadań z zakresu: - pomocy społecznej, podtrzymywania tradycji narodowej i tożsamości kulturowej, ochrony zdrowia, działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych; - kultury i s

Wzór oferty

Nazwa tablicy: Informacje Znak sprawy: Data Pisma: 2011-12-16 Od kiedy ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy: Data Pisma: 2011-12-14 Od kiedy ogłoszenie

Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej nelżącej do Gminy Zelów

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy: Data Pisma: 2011-12-14 Od kiedy ogłoszenie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Zelowie na 19 grudnia 2011 roku

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

OBWIESZCZENIE - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Nazwa tablicy: Informacje Znak sprawy: Data Pisma: 2011-12-12 Od kiedy ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy: Data Pisma: 2011-12-06 Od kiedy ogłoszenie