Urzędowe tablice ogłoszeń (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu III sesji Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Dyżury Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Załącznik do treści ogłoszenia z dnia 14 grudnia 2006 r.

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2006-12-14

Zawiadomienie o I posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Zawiadomienie o I posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Zelowie

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Zelowie

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Znak sprawy: Data Pisma: 2006-11-30 Od kiedy ogłoszenie

NOWA SZANSA DLA ŻAKA II - stypendia

Adresat: Mieszkańcy Gminy Zelów Adres adresata: Gmina Zelów