Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Zalesie)

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2004-07-27

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Zegłówki)

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2004-07-27

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Pożdżenice)

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2004-07-27

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Łobudzice)

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2004-07-27

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Janów)

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2004-07-27

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Grębociny)

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2004-07-27

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Chajczyny)

Nazwa tablicy: Ogłoszenia Burmistrza Zelowa o przetargach Znak sprawy: Data Pisma: 2004-07-27