Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa o przetargu z dnia 3 czerwca 2020 r. na: sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączniku Nr 1, stanowiących własność Gminy Zelów.

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa o przetargu z dnia 3 czerwca 2020 r. na: sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączniku Nr 1, stanowiących własność Gminy Zelów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 02 czerwca 2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętą przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałą Nr XVII/192/2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela...