Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Zelowa o przetargu z dnia 6 marca 2020 r.

na: sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączniku Nr 1, stanowiących własność Gminy Zelów.