Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/115/2003 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2003 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2003 rok. Numer: XVII/115/2003

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/114/2003 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego. Numer: XVI/114/2003

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/113/2003 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. i wynagrodzenia za pobór.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Numer: XVI/113/2003

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/112/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalenia oraz terminu płatności i zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa wraz z określeniem inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalenia oraz terminu płatności i zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa wraz z określeniem inkasentów i wysokości wynagrodzeni

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/111/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XVI/111/2003

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/110/2003 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji. Numer: XVI/110/2003

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/109/2003 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Numer: XV

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/108/2003 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2003 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2003 rok. Numer: XVI/108/2003

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/107/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie. Numer: XV/107/2003

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/106/2003 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Zelowie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Zelowie. Numer: XV/106/2003