Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXI/157/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie rozpatrzenia skargi Numer: XXI/157/2011 Status aktu:

Uchwała nr XXI/156/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie rozpatrzenia skargi Numer: XXI/156/2011 Status aktu:

Uchwała nr XXI/155/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2012 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2012 rok Numer: XXI/155/2011

Uchwała nr XXI/154/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskeij w Zelowie na 2012 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2012 rok Numer: XXI/154/2011 Status a

Uchwała nr XXI/153/2011 zmieniająca uchwałe w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałe w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania Numer:

Uchwała nr XXI/152/2011 zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach Numer: XXI/152/2011

Uchwała nr XXI/151/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Numer: XXI/151/2011

Uchwała nr XXI/149/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożdżenicach

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożdżenicach Numer: XXI/149/2011

Uchwała nr XXI/148/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu Numer: XXI/148/2011 Status aktu:

Uchwała nr XXI/147/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2012 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2012 rok Numer: XXI/147/2011 Status aktu: