Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XL/294/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2010 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2010 rok Numer: XL/294/2009 S

Uchwała nr XL/293/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Numer: XL/293/2009 Status aktu:

Uchwała nr XL/292/2009 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2009 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2009 rok. Numer: XL/292/2009 Status aktu

Uchwała nr XXXVIII/287/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Numer: XXXVIII/287/2009 Status aktu:

Uchwała nr XXXVIII/286/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Zelów Numer: XXXVIII

Uchwała nr XXXVIII/285/2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Numer: XXXVIII/285/2009 Status aktu:

Uchwała nr XXXVIII/284/2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zelów na 2010 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zelów na 2010 rok Numer: XXXVIII/284/2009

Uchwała nr XXXVIII/283/2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok Numer: XXXVIII/283/2009

Uchwała nr XXXVIII/282/2009 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2009 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2009 rok Numer: XXXVIII/282/2009 Status aktu:

Uchwała nr XXXVII/281/2009 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej Numer: XXXVII/281/2009 Status ak