Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XL/256/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2005 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2005 r. Numer: XL/256/2005 Status aktu:

Uchwała nr XL/257/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie Numer: XL/257/2005

Uchwała nr XL/254/2005 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów"

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów" Numer: XL/254/2005

Uchwała nr XL/255/2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Numer: XL/255/2005 S

Uchwała nr XXXIX/253/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu. Numer: XXXIX/25

Uchwała nr XXXIX/252/2005 w sprawie porozumienia z Zakładem Usług Komunalnych w Zelowie dotyczącgo zasad wynagradzania pracowników

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie porozumienia z Zakładem Usług Komunalnych w Zelowie dotyczącgo zasad wynagradzania pracowników Numer: XXXIX/252/2005

Uchwała nr XXXIX/251/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych Numer: XXXIX/251/2005 Status aktu

Uchwała nr XXXIX/250/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczeg&oac

Uchwała nr XXXIX/249/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2005 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2005 r. Numer: XXXIX/249/2005 Status akt

Uchwała nr XXXIX/248/2005 w spraiw zwolnienia od podatku rolnego

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Numer: XXXIX/248/2005 Status aktu: