Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr V/21/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2015 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2015 rok Numer: V/21/2014 Status aktu:

Uchwała nr V/20/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 Numer: V/20/2014 Status

Uchwała nr V/19/2014 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2014 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2014 r. Numer: V/19/2014 Status aktu:

Uchwała nr V/18/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026 Numer: V/18/2014 Status aktu

Uchwała nr IV/12/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów w obrębie Kolonia Kociszew, miejscowości Kolonia Kociszew, Gmina Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów w obrębie Kolonia Kociszew, miejscowości Kolonia Kociszew, Gmina Zelów Numer:

Uchwała nr IV/17/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 Numer: IV/17/2014

Uchwała nr IV/16/2014 w sprawie zmiany nabytych udziałów w nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany nabytych udziałów w nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność Gminy Zelów Numer: IV/16/2014

Uchwała nr IV/15/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów Numer: IV/15/2014

Uchwała nr IV/14/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzyst

Uchwała nr IV/13/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr L/435/2014 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr L/435/2014 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów Nu