Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Numer: XIII/124/2015 Status aktu:

Uchwała nr XIII/122/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Numer: XIII/122/2015

Uchwała nr XIII/121/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Numer: XIII/121/2015

Uchwała nr XIII/120/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości Numer: XIII/120/2015

Uchwała nr XIII/127/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zelów na lata 2016 - 2018.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zelów na lata 2016 - 2018. Numer:

Uchwała nr XIII/128/2015 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2016-2020

Tytuł aktu prawnego - skrócony: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2016-2020 Numer: XIII/128/2015

Uchwała nr XIII/119/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIII/118/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIII/117/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2016 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2016 rok Numer: XIII/117/2015 Status aktu:

Uchwała nr XIII/116/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 Numer: XIII/116/2015 Statu