Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/99/2007 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Zel

Uchwała nr XIII/98/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek, w tym wysokość opłat dla stołówek funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek, w tym wysokość opłat dla stołówek funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zelów Numer:

Uchwała nr XIII/97/2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz

Uchwała nr XIII/96/2007 w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zelów na rok 2008

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zelów na rok 2008 Numer: XIII/96/2007

Uchwała nr XIII/95/2007 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2008 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2008 rok Numer: XIII/95/2007 Status aktu

Uchwała nr XIII/94/2007 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2007 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2007 rok. Numer: XIII/94/2007 Status akt

Uchwała nr XII/93/2007 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu. Numer: XII/93/2

Uchwała nr XII/92/2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do prowadzenia negocjacji.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do prowadzenia negocjacji. Numer: XII/92/2007 Sta

Uchwała nr XII/91/2007 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. Numer: XII/91/2007

Uchwała nr XII/90/2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do zmiany umów o udzielenie pożyczek długoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie zawartych w roku 2004 i 2005.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do zmiany umów o udzielenie pożyczek długoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie zawartych w roku 2004 i 2005. Numer: