Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr III/25/2006 w sprawie przyjęcia Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. Numer: III/25/2006

Uchwała nr III/19/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu Numer: III/19/2006 Status aktu:

Uchwała nr III/18/2006 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2007 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2007 rok Numer: III/18/2006 Status aktu:

Uchwała nr III/17/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zelów na 2006 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmian w budżecie Gminy Zelów na 2006 r. Numer: III/17/2006 Status aktu:

Uchwała nr III/26/2006 w sprawie uzgodnienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uzgodnienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki Numer: III/26/2006 Status aktu

Uchwała nr III/24/2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Numer: III/24/2006 Status aktu:

Uchwała nr III/23/2006 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy Numer: III/23/2006 Status

Uchwała nr III/22/2006 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy Numer: III/22/2006 Status

Uchwała nr III/21/2006 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy Numer: III/21/2006 Status

Uchwała nr III/20/2006 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe